lauantai 21. joulukuuta 2013

Lintunevalle rauha

Vapo Oy haki syksyllä 2012 ympäristölupaa turvetuotantoon Lintunevalla, yhteensä 76,4 hehtaarin suuruisella alueella. Maaliskuussa 2013 Vapo muutti hakemusta pienentämällä siitä pois Kivi- ja Levalammen tekojärven valuma-alueelle sijoittuvan noin 7,5 hehtaarin alueen. Ympäristölupahakemus koski tämän jälkeen 69 hehtaarin aluetta Kurikassa ja Teuvalla.

Joulurauha Lintunevalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto antoi päätöksen Lintunevaa koskevaan turvelupahakemukseen 19.12.2013. Aluehallintovirasto hylkäsi Vapon turvelupahakemuksen ympäristönsuojelulain 42 §:n perusteella.

AVI perustelee päätöstä suon merkittävillä luontoarvoilla, lähellä sijaitsevilla pohjavesialueilla, alueen uhanalaisilla ja erityisesti suojeltavilla lajeilla sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksilla. Lintuneva ja sen monimuotoinen suoluonto saivat rauhan.

Ei kommentteja: