torstai 14. lokakuuta 2010

Lintunevastako turvetuotantoalue?

Vapo Oy on hakenut lupaa aloittaa turvetuotanto Jurvan Lintunevalta. Turvetuotannon aloittaminen tuhoaisi Lintunevan ja turvetyömaan valumavedet vesistöjä vieläkin laajemmalta alueelta.

Vapon ympäristölupahakemus koskee 137 hehtaaria sen omistamasta 157,5 hehtaarin alueesta Lintunevaa. Lintuneva sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla vain noin 7 kilometrin päässä Jurvan keskustasta.

Lintuneva. Kuva: Krista Hakala

Turvetuotannon aloittaminen Lintunevalla kuivattaisi yli 30 suolampea ja tuhoaisi yhden Suomen monimuotoisemmista soista. Lintunevan vieressä sijaitsevalla Lintulampien alueella pesii muun muassa kurkia, laulujoutsenia ja kapustarintoja, liroja, teeriä ja sinisuohaukkoja sekä käpylintuja ja mustakurkku-uikkuja. Lintulampien vieressä sijaitsee myös Kurpannevan suojelualue.

Linnuston lisäksi Lintunevan muu eläimistö on runsasta. Siellä esiintyy peurojen ohella esimerkiksi sisiliskoja, uhanalaisia perhosia ja kovakuoriaisiin luettavia sukeltajia. Lintunevan eläimistö tulisi muutenkin kartoittaa perusteellisesti, erityisesti harvinaisten ja silmälläpidettävien sudenkorentolajien osalta.

Käytännössä turvetuotantoon kaavailtu alue on myös pohjavesialuetta - vesi Lintulammessa on kirkasta pohjavettä.

Suolampi Lintunevalla. Kuva: Krista Hakala

Turvetuotannon myötä myös Säläisjärvi ja sen virkistys- ja kalastuskäyttö olisi mennyttä, sillä suuri osa turvetuotantoalueen valumavesistä ohjautuisi sinne Lintuluomaa pitkin. Valumavedet joutuisivat edelleen Natura-alueelle, Kivi- ja Levalammelle sekä Kainastonjokeen. Siellä on ravun lisäksi taimenta.

Toteutuessaan turvetuotanto uhkaisi myös Botniaringin toimintaa, sillä turvepöly lopettaisi kilpailutoiminnan radalla.

Suokukka Andromeda polifolia. Kuva: Krista Hakala

Turvetuotantoalueen käyttöajaksi on laskettu 25 vuotta. Tuotanto tuhoaisi kuitenkin alueen monta kertaa pidemmäksi ajaksi ja paljon laajemmalta alueelta. Täysin ennalleen se ei tulisi koskaan. - Annetaan äänemme kuulua ja pelastetaan Lintuneva! Se on arvokas lapsillemme ja lasten lapsille!

Allekirjoita uusi adressi Lintunevan pelastamisen puolesta ja liity Facebook-ryhmään Suojellaan Lintunevaa turvetuotannolta

Päivitetty 11.12.2012.

Ei kommentteja: